ƯU ĐÃI 15% DÀNH RIÊNG CHO HỘI VIÊN CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTER (CFYC)

Từ ngày 25/6/2020 đến ngày 31/12/2020, The Coffee Club ưu đãi giảm 15% trên hóa đơn thanh toán dành cho các hội viên của California Fitness & Yoga Center (CFYC) tại tất cả các cửa hàng của The Coffee Club Vietnam.


Điều kiện chương trình:

  • Áp dụng khi khách hàng xuất trình thẻ hội viên của CFYC
  • Áp dụng khi dùng bữa tại cửa hàng The Coffee Club Vietnam hoặc mang đi
  • Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mại khác
  • Áp dụng ưu đãi cho 1 hóa đơn/1 thẻ thành viên 


#TheCoffeeClubVietnam #WhereWillIMeetYou #CFYC